WOVEN BAGถุงกระสอบพลาสติกสาน (Sack)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่ายถุงกระสอบพลาสติกสานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน บรรจุตั้งแต่ 5 กิโลกรัม จนถึง 100 กิโลกรัม เหมาะสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อการเก็บรักษา การบรรจุและการขนย้ายสินค้าที่เป็นผง, เม็ด สินค้าที่มีกลิ่นและสินค้าที่ป้องกันความชื้นและอากาศผ่าน เช่น ข้าวสาร, อาหารสัตว์, น้ำตาลทราย, แป้งมันสำปรัง, ปลาป่น, ปุ๋ยเคมี, ปูนขาว, ปูนซีเมนต์, ทราย, resins ฯลฯ

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตถุงกระสอบพลาสติกสานมากกว่า 50 ล้านใบ / ปี ใช้วัตถุดิบเมล็ดพลาสติก pp ที่มีคุณภาพในกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยจากยุโรป

การออกแบบ
แบบมาตรฐาน
ขนาดแส้นทอเหนียวและแข็งแรง ทอแน่น
รอยเย็บก้นแข็งแรง ระยะพับสามารถรับน้ำหนักได้ดี
แบบเคลือบนอกและเคลือบใน (IN SIDE และ OUT SIDE ) (LAMINTED)
ป้องกันกลิ่นและความชื้นอากาศไม่สามารถผ่านได้
ฟิล์มเคลือบยึดติดแน่นทนทาน

สามารถพิมพ์ได้ 8 สี การพิมพ์สามารถรวบรวมรายละเอียดข้อความและรูปภาพได้อย่างชัดเจนและสวยงาม ป้องกันการหลุดลอกของสีพิมพ์ได้เป็นอย่างดี

แบบถุงกระสอบพลาสติกสาน

ถุงกระสอบพลาสติกสาน (Sack) ทางบริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่ายได้หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้าสามารถรับหนักได้ตั้งแต่ 5 kg – 100 kg

แบบมาตรฐาน

สีขาว ทอแน่น การเย็บก้นถุงด้วยเส้นด้าย 1,200 denier สามารถรับน้ำหนักได้ดี ป้องกันการแตกรั่ว ขณะขนย้ายหรือบรรจุสินค้า

แบบขาว – ใส

สีขาวใส สามารถมองเห็นสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในได้

แบบสี

สามารถเลือกสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสีไม่ลอกออกได้เพราะเส้นทอจะมีสีตามที่กำหนด

แบบเคลือบนอกและเคลือบใน

ป้องกันอากาศและความชื้นเข้าไปสัมผัสกับสินค้าภายในได้ การเย็บก้นถุงด้วยเส้นด้าย 1,500 denier สามารถรับน้ำหนักและป้องกันการกระแทกขณะขนย้ายได้

แบบพิมพ์สี

สามารถรวบรวมรายละเอียดข้อความและรูปภาพต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม สีพิมพ์ไม่หลุดลอกขณะเกิดการลาก ถู และขนส่ง พิมพ์ได้ 8 สี สวยงาม

แบบเย็บวนปากและเย็บก้น 2 ตะเข็บ

เย็บวนปาก ป้องกันปากรุ่ย ,เย็บก้น 2 ตะเข็บ เพิ่มความแข็งแรงขณะบรรจุสินค้าและเคลื่อนย้ายขนส่ง,เหมาะสำหรับบรรจุน้ำแข็งหรือต้องการใช้นำกลับมาใช้ใหม่

ขนาดถุงกระสอบพลาสติกสานที่บริษัทผลิตและจำหน่าย
(Size of Product)
ขนาดถุงกระสอบพลาสติกสานปริมาณบรรจุ
12” x 14” 5 kg
14” x 25” 10 kg
16” x 24” 15 kg
18” x 23” 18 kg
21” x 29” 20 kg
21” x 30” 25 kg
21” x 37” 30 kg
23” x 37” 50 kg
26” x 40” 50 kg (บรรจุสินค้าประเภทผง)
30” x 46” 70 kg
24” x 41” 5x10 kg (ข้าวสาร)